İnsan Kaynakları Politikamız

           
" Optimum seviyede personel istihdam ederek personelin verimli çalışmasını sağlamak,

" Şirketin amaç ve gelişme hedefleri doğrultusunda göreve uygun, yetişmiş uygun adayı bulup işe almak, personelin yetkinliklerine göre yetiştirilmesine ve geliştirilmesine imkan vermek,

" Şirkette çalışan tüm personele adil ve eşit imkanlar sağlamak suretiyle işyerinde ve işle ilgili maddi ve manevi haklarını korumak,

" Şirket hedeflerini gerçekleştirmek için, personeli verimlilik ve karlılık ilkelerine uygun olarak maliyet bilinci içinde çalışmaya teşvik etmek; personelin bu yöndeki görüş ve fikirlerini yönetime kolaylıkla aktarabilmesini sağlamaya yönelik tedbirler almak,

" Personeli ilgilendiren konularda hızlı ve doğru bilgi akışını sağlamak, görüşünü almak amacıyla gerekli haberleşme usul ve kaynaklarını geliştirmek,

" Personeli teşvik etmek, başarılı olan personeli ödüllendirmek, eğitmek, bilgi ve görgüsünü arttıracak imkanlar sağlamak,

" Personelin görevinin gerektirdiği sorumluluk, iş disiplini, tutum ve davranışlarını düzenlemek ve geliştirmek,

" İş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili tedbirlerin alınmasını sağlamak.

 
Anasayfa
" Haberler
" Duyurular
" Linkler
" Çağrı Merkezi
" Nasıl Giderim?
" Foto Galeri
Kurumsal
" Hakkımızda
" Misyon-Vizyon
" Yönetim
" Organizasyon Yapısı
" İnsan Kaynakları
" Reklam
İhaleler
Toplu Taşıma
" Otobüs Filosu
" Garajlar
" İstanbul Kart-Tarife
Dökümanlar
" Faaliyet Raporları
" Mevzuat
" Performans Raporları
" Yatırım Planları
" Stratejik Planlar
" Mali Bütçe
" Kalite Belgeleri
İletişim